חוות דעת פסיכיאטרית

חוות דעת פסיכיאטרית הינה מסמך משפטי שנועד להציג בפני גורמים וגופים שונים את מצבו הנפשי של המטופל. לרוב חוות הדעת הפסיכיאטרית כוללת גם המלצות הקשורות באותו גוף. 

תהליך כתיבת חוות הדעת מתחיל בהערכה פסיכיאטרית מלאה, הכוללת סטטוס מנטלי, היסטוריה אישית, רקע של מחלות גופניות, רקע של המצב הפסיכיאטרי וכן סקירה של טיפולים גופניים ופסיכיאטריים בעבר וכעת.  

חוות דעת פסיכיאטרית לרוב ניתנת עבור הגורמים/הגופים הבאים: 

  1. עבור ביטוח לאומי – לצורך הכרה בנכות ובאובדן כושר עבודה
  2. עבור משרד התחבורה  – טרם הגעה לועדה פסיכיאטרית לדיון בנוגע לביטול/החזרת רישיון נהיגה
  3. עבור צה"ל – טרם הגיוס, בזמן השירות הצבאי, ולאחר השחרור לצורך ערעור ושינוי פרופיל
  4. עבור משרד הביטחון – לצורך הכרה בנכות
  5. עבור בית המשפט – בכל עניין שאינו פלילי

חוות הדעת הפסיכיאטרית היננה מסמך משפטי ועל כן כתיבתה לעיתים עורכת מספר ימים מרגע סיום הפגישה