ביקור בית

ביקור בית למעשה מחליף מפגש בקליניקה. במהלך הביקור הפסיכיאטר מבצע הערכה פסיכיאטרית מלאה אשר תכלול גם הסתכלות על סביבת חייו של המטופל/ת ועל האופן בו הסביבה הקרובה משפיעה מושפעת מהמצב הנפשי של המטופל/ת. 

ביקור בית מתבצע במצבים הבאים: 

1. המטופל איננו מסוגל או איננו מעוניין להגיע לקליניקה

2. בני המשפחה של המטופל מעוניינים לקבל הערכה והסבר לגבי אדם השרוי במצב חמור בביתו 

בתום הביקור תנתנה המלצות להמשך טיפול הכוללות חלק מהבאים: טיפול תרופתי, טיפול שיחתי ומיצוי זכויות סוציאליות. לעיתים לאחר ביקור בית ראשון ניתן להמשיך מעקב פסיכיאטרי במסגרת ביקורים בקליניקה.